فایل کامل-پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک در ورزش-

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل .پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک در ورزش.را مشاهده می نمایید/پاورپوینت,مدیریت استراتژیک,مدیریت در ورزش/پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک در ورزش/1676529/ty

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 101 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

انواع برنامه براساس سطوح سازماني

استراتژيك (Strategic)

عبارت‏است‏از، تعيين اهداف بلندمدّت و حياتي سازمان و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با درنظر گرفتن آينده سازمان

تاكتيكي (Tactical)

عبارتاست‏از، اتخاذ تصميم‏هاي كوتاه مدّت براي حداكثر بهره‏وري از منابع موجود باتوجه به تحوّلات محيط. دراين نوع برنامه‏ريزي وسايل (Means) لازم براي تحقق اهداف استراتژيك مشخص مي‏شود و اين كار سبب هماهنگي واحدهاي سازماني مي‏گردد

در اين حالت تلاش جهت حصول به بهترين نتايج است (اثربخشي)

عملياتي (Operational)

عبارتاست‏از، تعيين عمليات (فعّاليّت‏هاي) لازم جهت نيل‏به اهداف استراتژيك، ازطريق وسايل (تاكتيك‏هاي) تعيين‏شده

در اين حالت تلاش جهت بهتر انجام دادن كارها مي‏باشد (كارآيي)

ويژگيهاي برنامهراهبردي

راسل اي كاف ويژگي‌‌هاي برنامهريزي راهبردي را چنين تعريف ميكند:

.1به دور از جزئيات.2سراسر سازماني .3به دور از اجراراهبرد قاعده كلان مرحلهمند تصميم براي سراسر سازمان

راهبرد از كليتر كردن قواعد جزئي به كمك تلفيق و دستهبندي حاصل ميشود.

راهبرد يا از جزئيات حاصل ميشود و يا از كليات (چشمانداز)

قاعدهاي كه براي همه مراحل مراحل مصداق دارد راهبرداست و قاعدهاي كه فقط در يك مرحله مصداق دارد سياست است .

كاستيها، قوتها،تهديدات و فرصت‌‌ها مصاديق جزئي هستند كه با تلفيق آنها ميتوان به سياستها و راهبرد‌‌ها رسيد.

برنامه‏ريزي استراتژيك(Strategic Planning)

تعريف: عبارت است از تهية برنامه متناسب براي تطبيق قابليت‏هاي دروني با شرايط ويژة محيطي و ارزيابي قابليت‏هاي دروني يا

تعيين قدم‏هاي لازم جهت پيش‏بيني نقطة تعادل(Equilibrium) سازمان با محيط و تنظيم استراتژي جديد

به‏عبارتي ديگر:

كليه اقداماتي كه به تعريف اهداف و تعيين استراتژي مناسب براي دستيابي به آن هدف منجر مي‏شود

در واقع روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك را تأئيد و پشتيباني مي‏كند و قابليت تعيين چگونگي برنامه(Plan) به اقدام (Action) را ندارد و به‏تنهايي، سبب ايجاد شكاف ميان استراتژي تعيين شده و نتايج بدست آمده مي‏شود

اضافه شدن جنبه‏هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه‏ريزي استراتژيك همان مديريت استراتژيك مي‏باشد

بزرگترين مشكل مديريت استراتژيك، ايجاد خاصيت اجرائي برنامة استراتژيك مي‏باشد

ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك

به تاثير عوامل خارجي توجه مي‏كند

آينده‏نگر است

نوعي برنامة بلندمدّت است

مديريت عالي مسئول آن مي‏باشد

زمينة اساسي براي تمامي برنامه‏هاي ديگر در سطوح سازماني را ترسيم مي‏كند

موجب هدايت تمامي سازمان مي‏شود

به‏علت تجسم بهتر و دقيق آينده، امكان رسيدن به‏اهداف بيشتر است

بدون برنامه‏ريزي عملياتي قابل اجرا نمي‏باشد

در واقع برنامه‏ريزي استراتژيك به دو سوال پاسخ مي‏دهدمطالب دیگر:
📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بهره وری📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی نظام نگهداشت📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان📒مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند